A Pannónia Életbiztosító Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS elnevezésű terméke mellett, az ún. kiegészítő kockázati (halálesetre szóló) biztosításának értékesíthetősége / köthetősége megszűnik 2017. június 1-jével. A már megkötött kiegészítő biztosítások továbbra is az ügyfél biztosítási szerződésének részét képezik, amíg azt az ügyfél nem kívánja felmondani, vagy alapbiztosítására a várt biztosítási díjat megfizetik.
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az MKB KINCSTÁR elnevezésű termékének értékesítése 2017. június 1-jétől megszűnik. A jelenleg élő, illetve a határidőig megkötött Kincstár szerződések meghosszabbítására - lejárat előtt - szerződési feltételek szerint a továbbiakban is lehetőség lesz, mint ahogy rendkívüli díj is fizethető a szerződésekre.

Az életbiztosítások között alapvetően a következő termékcsoportokat különböztethetünk meg:

Nyugdíjbiztosítások:

A személyi Jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. törvény) alapján Nyugdíjbiztosítás, az olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést

  • a biztosított halála, vagy
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
  • az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve ha
  • a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé,

feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig legalább 10 év eltelik (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják).

Az MKB Értékmegőrző Nyugdíjbiztosítás egy olyan életbiztosítási termék, amely a hagyományos életbiztosítások elvén alapul és a fenti szabályoknak megfelel. Az MKB Értékmegőrző Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak után ennek megfelelően adókedvezmény vehető igénybe. Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett biztosítási díjak 20%-a, de legfeljebb évente 130 000 forint.

A nyugdíjbiztosítási termékünket úgy alakítottuk ki, hogy önnek a legkedvezőbb felhalmozási lehetőséget biztosítsuk nyugdíjas éveire, biztosítva, hogy egy váratlan esemény esetén se veszítse el az addig felhalmozott megtakarításait. A Biztosító által garantált lejárati biztosítási összeg értékállóságát az évente felajánlott 3%-os díjemelés és a többlethozam-visszatérítés biztosítja. A felhalmozásának befektetése során a biztosítási törvény szigorú előírásait érvényesítjük, így e terméknél maximum 15%-ig fektethető kockázatosnak tekintett (pl. részvényjellegű) eszközökbe a díjtartalék, biztosítva ezzel a többlethozamot limitált kockázat mellett.

Klasszikus életbiztosítások:

A klasszikus életbiztosítások a tisztán kockázati és a megtakarítási résszel rendelkező elérési életbiztosítások, illetve ezek különböző kombinációjaként kialakított termékek alkotják. Ezek közös jellemzője, hogy általában ún. díjtartalékkal (a díjbefizetésekből képzett tartalékkal) és technikai kamattal (a díjtartalék befektetésére előre kiígért és a biztosító által garantált kamattal) rendelkeznek. A klasszikus életbiztosításaink közé tartozik az MKB Értékmegőrző, valamint az MKB Egyedi kockázati életbiztosítás. Amennyiben értékkövetésre/indexálásra nem kerül sor, az ilyen típusú biztosításokra fizetett díj a tartam alatt általában nem változik.

  • Az MKB Értékmegőrző életbiztosítás a haláleseti kockázatok mellett tartalmaz egy megtakarítási részt is, melyből a biztosítás tartamának végén, az ún. lejáratkor kifizetés (elérési biztosítási összeg) teljesíthető. Az MKB Értékmegőrző életbiztosítás esetében a haláleseti biztosítási összeg az elérési biztosítási összeg 50%-a
    A befektetésekre a biztosítási törvény szigorú korlátokat szab, így e terméknél maximum 15%-ig fektethető kockázatosnak tekintett (pl. részvényjellegű) eszközökbe a díjtartalék, biztosítva ezzel a többlethozamot limitált kockázat mellett.
  • Az MKB Egyedi kockázati életbiztosítás a biztosított elhalálozása miatti pénzügyi kockázatok csökkentésére, enyhítésére szolgál. Az MKB Egyedi kockázati életbiztosítás a kapcsolódó kiegészítő biztosítások.

Befektetési egységhez kapcsolt (azaz angol szakkifejezéssel: unit-linked) életbiztosítások:

A Unit-linked életbiztosítások legfontosabb ismertetőjegye, hogy ezen biztosítás típusban mindig megjelenik a megtakarítási elem, amelynek befektetésére rugalmasabb szabályozás vonatkozik és a befektetések kockázatát minden esetben az ügyfél viseli. A mögöttes eszközalapok széles köre érhető el ezen termékek esetében, különböző kockázatú és hozamú befektetési lehetőségeket biztosítva ezzel az ügyfelek számára. Mindez lehetővé teszi, hogy minden ügyfél a saját teherbíró és kockázatviselő képességének megfelelő portfóliót állíthassa össze, amiben értékesítési munkatársaink a segítségükre vannak.

Ebben a biztosítási formában - a kivételektől eltekintve - a befektetési kockázatot a biztosítás szerződője (az ügyfél) viseli. A biztosítás mögött álló eszközalapok a befektetési alapok elvén működő biztosítói alapok, jellemzőjük, hogy a befizetett biztosítási díjakat minden esetben ú.n. egységekre váltják át, és az egységekre vonatkozó napi árfolyamérték alapján mutatkozik meg egy biztosítás aktuális értéke. Mivel az árfolyamok naponta változ(hat)nak, így ez az érték is folyamatosan változik. A Unit-linked biztosítások esetében a Biztosító az ú.n. kondíciós listában sorolja fel azokat a paramétereket, költségelemeket, melyek a biztosítás élete során relevánsak.

  • Az MKB Kincstár életbiztosítás egy egyszeri díjas Unit-linked típusú életbiztosítás. A biztosítás tartam fix hosszúságú, élethosszig tartó, vagy a nyugdíjbavonuláshoz köthető. Újdonsága a biztosítások között, hogy a befizetett biztosítási díjból kezdeti költség nem kerül levonásra, az a tartam alatt porlasztva, illetve a biztosítás aktuális (az árfolyamon keresztül a hozamot is tartalmazó) tőkeértékének terhére kerülhet levonásra a hatályos kondíciós lista alapján. Ez a megoldás biztosítja, hogy a biztosítás már a kezdetektől hozamot tudjon termelni az ügyfél részére kedvező költség színt mellett.