TUDNIVALÓK KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (KGFB)

Tisztelt KGFB Szerződő Ügyfelünk!

A Pannónia Általános Biztosító Zrt. a KGFB terméket fokozatosan kivezeti a piacról. Az összes többi termék, szerződés (pl. casco, lakásbiztosítás) feltételei változatlanok, az alábbiak ezen termékekre nem vonatkoznak.

A KGFB termék kivezetése az alábbiak szerint történik:

 1. 2016.október 17-én meghirdetésre került a Társaság 2017.01.01. napjától hatályos új KGFB tarifája. A meghirdetett tarifa alapján az élő szerződések 2017-es évfordulót követő díja, valamint az esetleges új szerzések díja jelentős mértékben megemelkedik. (A szerződés biztosítási évfordulóját a kötvényen ellenőrízheti!)
  Amennyiben az Ön szerződésének évfordulója 2017. január 31-ét követő napra esik, az évfordulóig a szerződés változatlan díjon és feltételekkel hatályban és érvényben marad, amennyiben Ön az esedékes díjat türelmi időn belül rendezi.
  Társaságunk ezen időszak alatt (a szerződés bármely okú megszűnéséig) kockázatban áll - amennyiben a díjat időben megfizeti, Ügyfeleinket semmilyen hátrány nem érheti, az esetleges károk rendezése folyamatosan történik.
 2. A jelenleg élő szerződéseket, amelyeknek évfordulója 2016. december 31. és 2017. január 31. napja közé esik, Társaságunk a 2016. novemberben kiküldött indexlevelekkel egyidőben felmondja. (Ez a gyakorlat havi rendszerességgel folytatódik 2017. decemberig az indexálás ütemezésének megfelelően.) Az index- és felmondólevelek minden esetben postai úton tértivényes formában kerülnek kiküldésre annak érdekében, hogy a felmondás megérkezését, kézhezvételét igazolni tudjuk. Ügyfeleink mielőbbi sikeres tájékoztatása végett és annak érdekében, hogy az új KGFB szerződést időben megköthesse valamelyik másik biztosítótársaságnál, a fenti felmondó- és indexlevelet e-mailben is megküldjük, amennyiben Ön rendelkezik e-mail címmel és e-mail kommunikációs hozzájárulással.
  Kérjük Ügyfeleink szíves együttműködését a felmondások sikeres kézbesítésében. Kérjük, hogy ellenőrízze levelezési címét, e-mail címét, hogy a leveleket a megfelelő helyre kézbesíthessük!
 3. Fentiektől függetlenül lehetőség van a díjrendezett KGFB szerződések ügyfél általi évfordulóra történő írásbeli felmondására. Amennyiben az Ön általi írásbeli, aláírt felmondás hamarabb érkezik Társaságunkhoz, mint a biztosítói felmondás tértivénye, akkor a szerződés ügyfél általi évfordulós felmondással kerül megszüntetésre. Az ügyfél általi felmondás az alábbiak szerint történik:
  • a. e-mailben, az ügyfél által aláírt felmondás scannelt képét küldjék el az info@pannoniabiztosito.hu e-mail címre,
  • b. levélben,
  • c. személyesen (nyitvatartási időben a 1133 Bp. Váci út 76. szám alatt)
  • d. faxon (1-886-6909, 1-886-6959)
   Az évfordulós szerződések felmondásának beérkezési határideje az évforduló előtt 30 nappal. A 2017. január 1-jei (2016. december 31.) évfordulós szerződések felmondásának beérkezési határideje: 2016.12.01. éjfél. Az ezután érkezett felmondásokat nem fogadjuk el!
 4. Társaságunk lehetőséget biztosít a KGFB szerződések közös megegyezéssel nem évfordulóra történő megszüntetésére is az alábbi feltételekkel:
  • a. közös megegyezés csak jövőbe mutatóan lehetséges, és annak hatálya nem lehet korábbi, mint 2017.01.01. napja
  • b. csak díjrendezett szerződéseket lehet közös megegyezéssel megszüntetni
  • c. a közös megegyezés hatálya az adott díjrendezett időszak utolsó napja lehet - a díjfizetés gyakoriságától függetlenül
  • d. közös megegyezés a honlapon elérhető és letölthető dokumentum (megállapodás) hiánytalan pontos kitöltésével lehetséges (gépjárművenként, szerződésenként)

A fenti szabályok nem vonatkoznak a 2016. december 31. előtti évfordulós szerződésekre.

A fenti rendelkezések NEM mentesítik az ügyfelet a teljes időszakra történő díjfizetési kötelezettség alól.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleink segítő közreműködését a zökkenőmentes biztosítóváltás érdekében!

Budapest, 2016. november 24.

Pannónia Általános Biztosító Zrt.


Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk ezúton szeretné felhívni szíves figyelmüket arra, hogy 2011. július 1. napjától változtak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések bonus-malus besorolásával kapcsolatos szabályok.

A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet teljes szövege honlapunkon megtalálható.

A legjelentősebb változás, hogy megszűnik a papír alapú kártörténeti igazolás kiállítása. Az új szerződések bonus-malus besorolásának megállapítása előzetesen ügyfeleink nyilatkozatán alapulnak, a végleges besorolás pedig a biztosítók és a központi kárnyilvántartás adatai alapján történik.

Annak érdekében, hogy a KGFB szerződések bonus-malus besorolása a lehető leggyorsabban megtörténjen, kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a megfelelő forgalmi rendszám és előzményszerződés kötvényszámának megfelelő, pontos feltüntetésére.

Segítő együttműködésüket és megértésüket ezúton is megköszönjük.

Pannónia Általános Biztosító Zrt.Kötelező biztosítás kalkulátor

  Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos kérdéseivel kérjük a Pannónia Biztosítók Ügyfélszolgálatát hívja,ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre: +36 1 886 6900