MKB Casco biztosítás

Társaságunk a teljes körű casco biztosítási szolgáltatással a leggyakoribb káreseményekre nyújt fedezetet, tehermentesítve ügyfeleinket a közúti közlekedéssel kapcsolatban és az elemi károk során felmerülő kockázatok következményei alól.

Mire nyújt anyagi védelmet a Casco biztosítás?

 • Káridőpontban érvényes magyar Eurotax katalógus szerinti gyári alap kivitelezésű, magyar rendszámmal ellátott
  • személygépjárműre, vagy
  • 3,5 tonnánál kisebb maximális megengedett össztömegű tehergépjárműre,
 • ezek alap kivitelezésű kötelező tartozékaira, biztonsági felszereléseire, vagyonvédelmi eszközeire,
 • az Eurotax katalógus szerinti gyári kivitelezésű járműhöz nem tartozó, utólag felszerelt vagy beépített, jogszabály által nem tiltott alkatrészekre, tartozékokra és komfortfokozó berendezésekre.


Az alapbiztosítás fő elemei

 • töréskár és üvegkár
 • elemi és tűzkár
 • lopáskár biztosítás
 • rész lopáskár biztosítás

Az alapbiztosítási elemek csak együttesen köthetőek meg, a szerződés hatálya alatt megszüntetésük sem lehetséges külön-külön.

Kiegészítő casco biztosítások

 • poggyászbiztosítás
  A poggyászbiztosítás alapján a Biztosító a feltételekben meghatározott módon és esetekben szolgáltatást vállal azon járműben vagy járművön zárt szekrényben szállított vagyontárgyakban keletkezett károkra, melyek a biztosítási esemény kapcsán keletkeztek.
 • balesetbiztosítás
  A kiegészítő balesetbiztosítási szerződés a jármű üzemeltetésével összefüggő, egyszeri külső behatásból származó baleseti károk esetén nyújt biztosítást a biztosított járművel közlekedő személyek számára.

Casco biztosítási szolgáltatások

A Pannónia Biztosító a biztosított vagyontárgyakat ért töréskár esetén a magyarországi átlagos munkadíj szerinti helyreállítás igazolt költségeit fizeti meg.

A Biztosító a töréskárokat a Szerződő által választott százalékos, de legalább a minimális casco önrész levonásával teljesíti. A vállalt önrészesedést a Szerződő saját maga viseli, azon károkra, melyek a casco önrész mértékénél alacsonyabb összegűek, a Biztosító nem szolgáltat.

Teljes kár (totálkár) esetén a Biztosító a gépjármű maradványértékkel csökkentett káridőponti értékét téríti meg.

Részletes információért tekintse meg és töltse le az MKB Casco Biztosítás Általános és Különös Szerződési Feltételeit!

Casco kalkulátor - Díjszámítás és biztosításkötés >